LDL12Z

Krajinná zeleň TC

KGFLDGarant předmětu: doc. Ing. Martin Slávik, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 8.
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: ústní
Předpoklady:Základy dendrologie a botaniky
Popis, cíl a formy výuky:Cílem je seznamit studenty s teoretickými naukami v praxi

Kmenová literatura


Doporučená Literatura