EREA9E

Marketingové řízení - INFO

KRGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 7.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná
Předpoklady:Marketingové řízení, Řízení distribučních procesů
Popis, cíl a formy výuky:Seznámit studenty s posláním a technikami práce externích marketingových služeb, zejména používaných při vývoji nového výrobku, či služby. V rámci předmětu je poskytován metodický výklad k různým formám marketingového výzkumu a propagace, podobně jako cenotvorby a distribuce, přičemž je kladen důraz na metodický postup jejich komplexního dopracování tak, aby mohl být výrobek na trhu úspěšný.
Základními formami výuky jsou přednášky, cvičení a semináře s využitím případových studií, simulací problémů a zpracování projektů. Konzultace k samostatně vypracovávaným projektům, kontrola postupu a výsledků práce probíhá při cvičení.

Kmenová literatura

1Kotler, P.: Marketing management, Grada, Praha 1999
2Linhart, Z.: Marketing, ČZU Praha 2003
3Meffert, H.: Management - marketing. Grada Publishing. Praha 1999
4Nagyová, J.: Marketingová komunikace. VŠE, Praha 1994
5Ogilvy, D.: Ogilvy o reklamě. Management Press, Praha 1998
6Boone, E.L., Kurtz, L., D. (1998): Contemporary marketing. The Dryden Press
7Zbořil, K.: Marketingový výzkum. Metodologie a aplikace. VŠE, Praha 1998
8Zbořil, K.: Marketingový výzkum. VŠE, Praha 1994

Doporučená Literatura

1Bártová, H. - Koudelka, J.: Kapitoly k chování spotřebitele a výzkum trhu. VŠE, Praha 1995
2Kotler, P.: A Framework for Marketing Management, Pearson Education International Edition 2003
3Meffert, H.: Management - marketing. Grada Publishing. Praha 1999
4Nagyová, J.: Marketingová komunikace. VŠE, Praha 1994
5Ogilvy, D.: Ogilvy o reklamě. Management Press, Praha 1998
6Trnka, J.: Soudobá rétorika (pro ekonomy) I. VŠE, Praha 1997
7Zbořil, K.: Marketingový výzkum. Metodologie a aplikace. VŠE, Praha 1998