EREA1E

Reengineering INFO

KRGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 7. 8.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: obhajoba projektu
Předpoklady:obecná ekonomie, Psychologie, Informatika, Teorie řízení.
Popis, cíl a formy výuky:Doplnit a prohloubit teoretické znalosti a praktické dovednosti studentů zaměřené na porozumění procesu transformační změny organizace v systémovém kontextu. Seznámit se s aktuálními programovými přístupy ke změně organizací. Osvojení si metodologie business process reengineeringu (akronym BPR). Základní formou výuky jsou přednášky a cvičení, která předpokládají aktivní participaci studentů ve všech fázích výukového procesu.

Kmenová literatura

1Nenadál, J. et al.: Moderní systémy řízení jakosti. Praha: Management Press, 2002.
2Brown, S. L., Eisenhardt, K. M.: Competing on the edge. Boston: Harvard Business School Press, 1998.
3Coates, C.: Efektivní řízení. Praha: Grada, 1997.
4Fiala, A. et al.: Management jakosti s podporou norem ISO 9000:2000. Praha: Verlag Dashöfer, 2003.
5Fotr, J.: Podnikatelský plán a investiční rozhodování. Praha: Grada, 1999
6Frehr, H. U.: Total Quality Management. Brno: Unis, 1995.
7Harrington, H. J.: Business Process Improvement. New York: McGraw-Hill, 1991.
8Palán et al.: Řízení moderního podniku. Praha: Verlag Däshofer, 2001.
9Tichá, I., Hron, J.: Strategické řízení. Praha: PEF ČZU, 2003.
10Veber, J. a kol.: Management-základy, prosperita, globalizace. Praha: Management Press, 2001.
11Vodáček, L., Vodáčková, O.: Management. Praha: Management Press, 1999.
12Wootton, S., Horne, T.: Strategic thinking. London: Kogan Page, 2000.
13Hall, D.: The Hallmarks for Successful Business. London: Mercury, 1992.
14Karlof, B., Ostblom, S.: Benchmarking. Praha: Victoria Publishing, 1995.
15Římovská, P.: Interní audit a Controlling. Praha: ČZU PEF, 2002.

Doporučená Literatura

1Palán, J. F. a kol.: Řízení podnikových změn. Praha: PEF ČZU, 2003.
2Andrews, D. C., Stalick, S. K.: Business Reengineering – the Survival Guide. New Persey: Prentice Hall, Inc. 1994.
3Hammer, M. , Champy, J.: Reengineering – radikální proměna firmy. Praha: Management Press, 1993
4Robson, M., Ullah, P.: Praktická příručka podnikového reengineeringu. Praha: Management Press, 1998.
5Spurr, K. et al.: Software Assistance for Business Re-Engineering. New York: John Wiley & Sons, 1994.
6McHugh, P. et al.: Beyond Business Process Reengineering. John Wiley & Sons, New York 1995.
7Kislingerová, E., Neumaierová, I.: Rozbor výkonnosti firmy. Praha: VŠE, 2000.