ETE04Z

Informace a komunikace

KITGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 5.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: zápočet
Předpoklady:Informatika I.II.
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je orientovat studenty na využívání informací získaných pomocí informačních technologií (IT). Posílení samostatné komunikační formy (sdílení významu) informace a také procesu učení, podporující tvorbu a rozvoj znalostí při řešení problémů v organizaci.Cyklus přednášek je doplněn samostatnými semináři v počítačových laboratořích, které budou věnovány zpracování případových studií k dané problematice a výsledky samostatných projektů budou východiskem pro složení zkoušky.

Kmenová literatura


Doporučená Literatura

1Truneček, J.:Management v informační společnosti. Praha. VŠE 1997. 228 s.-ISBN 80-7079-201-9
2Voříšek, J.: Strategické řízení informačních systémů a systémová integrace. Praha, Management Press 1997. 323s. - ISBN 80-85943-40-9
3Jandoš, J.: Komunikační systémy a služby. Praha, VŠE 1995. 275s. - ISBN 80-7079-282-5
4Adamec, S.-Trhoň,D.: Člověk, data, informace. Praha, VŠE 1993. 88s. - ISBN 80-7079-891-2
5Alter,Steven:Information Systems-3rd ed.NewYork: Addism-Wesley Educ. 1999.523 s. ISBN 80-20135109-9
6Polák, Jiří-Meruňka, Vojtěch-Carda Antonín: Umění systémového návrhu. Praha:Grada 2003. 195 s.ISBN 80-247-0424-2