ELE17E

French as a foreign language A 1

KJGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 1. 2.
Hodin přednášek/semestr: 20
Hodin cvičení/semestr: 20
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:žádné
Popis, cíl a formy výuky:Studenti zvládnou okruhy základní slovní zásoby a komunikaci (jak písemnou, tak ústní) ve francouzštině.

Kmenová literatura

1Dubois, A., Tauzin, B.: Objectif EXPRESS 1. Hachette. 2006
2Baylon, Ch.: FORUM - méthode de français. Cahier d´exercises. Hachette Livre. 2000

Doporučená Literatura

1Dubois, A., Tauzin, B.: Objectif EXPRESS 1. Hachette. 2006
2Baylon, Ch.: FORUM - méthode de français. Cahier d´exercises. Hachette Livre. 2000
3LE PETIT LAROUSSE ILLUSTRE 2006
4LE PETIT LAROUSSE ILLUSTRE 2007