EEEM1E

Ekonomika světového hospodářství VSRR Most

KEGarant předmětu: Ing. Zbyněk Kuna, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 9.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Ekonomika agrárního sektoru
Popis, cíl a formy výuky:Získání základních znalostí fungování světového hospodářství včetně sepětí s tzv. globálními problémy.
Přednášky, konzultace, individuální projekty.

Kmenová literatura

1Cihelková Eva a kol.: Světová ekonomika – regiony a integrace, Grada Publishing, Praha 2002
2Svatoš a kol.: Ekonomika zemědělství a evropská integrace, Praha, 1999
3Vallin J.: Světové obyvatelstvo, Praha, Academia, 1992
4Kolektiv KSE VŠE Praha: Proměny světové ekonomiky a Česká republika, Nakl. Máchova kraje, 1996
5World Bank Atlas, World Bank, Washington
6Encyklopedie Zeměpis světa, Praha, Columbus, 1994
7Demographic Yearbook, UN

Doporučená Literatura

1Jeníček V, Foltýn J: Globální problémy a světová ekonomika, Praha, C.H.Beck, 2003
2Kuna Zbyněk: Rozvojové země ve světové ekonomice, Credit, Praha, 2008
3Boháčková I, Jeníček V, Svatoš M: Evropská integrace, Credit, Prague, 2003
4Statistical Yearbook, UN
5International Trade Statistics Yearbook, UN
6National Accounts Statistics, UN
7Kuna, Z.: Demografický a potravinový problém světa, Wolters Kluwer ČR, a.s., Praha 2010, 340 s.