ERE47Z

Logistika INFO

KRGarant předmětu: doc. Ing. Jaromír Štůsek, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 8. 10.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: obhajoba projektu, zápočet
Předpoklady:Organizace práce a ergonomie, Management, Ekonomika podniku
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je získání předpokladů pro úspěšné řešení logistických systémů v podnikání a organizaci hmotných a energetických toků v podniku. Přednášky jsou založeny na poznatcích z výzkumu a poradenství. Cvičení spočívají v samostatném řešení případových studií, zpracování jejich prezentace a v jejich obhajobě.


Kmenová literatura

1Bowesox,D.J., Closs, D.J.: Logistical Management The Integrated Supply Chain Process
2Perníca, P.: Logistický management, RADIX, 1998
3Pernica. P.: Logistika I., II., III., VŠE, Praha 1994
4Schulte, Ch.: Logistika, Victoria Publishing, Praha 1991
5Vaněček, D.: Logistika, JU, České Budějovice 1998
6Libal a kol.: ABC Logistiky, Nadatur, 1994

Doporučená Literatura

1Bowesox,D.J., Closs, D.J.: Logistical Management The Integrated Supply Chain Process
2Perníca, P.: Logistický management, RADIX, 1998
3Pernica. P.: Logistika I., II., III., VŠE, Praha 1994
4Schulte, Ch.: Logistika, Victoria Publishing, Praha 1991
5Vaněček, D.: Logistika, JU, České Budějovice 1998
6Libal a kol.: ABC Logistiky, Nadatur, 1994