EHEA6E

Qualitative Methods

KHVGarant předmětu: prof. Ing. PhDr. Věra Majerová, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 5.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:sociology
Popis, cíl a formy výuky:The aim of this subject is to introduce the students into methods of field sociological research as qualitative approach - participative observation, structured interview as well as biographical method. Students will learn how to prepare, carry out and analyse field research. This course is constructed as introduction to the sociological, field researches. The methods common to social scientists will be taught (structured interview, live story, focus group, participated observation, writing field records etc.).

Kmenová literatura

1Čermák, I. & Miovský, M. : Kvalitativní výzkum ve vědách o člověku na prahu třetího tisíciletí, Brno, Boskovice, 2000
2Hendl, J.: Úvod do kvalitativního výzkumu. Praha, Karolinum 1997
3Majerová, V., Majer, E.: Kvalitativní výzkum v sociologii venkova a zemědělství, díl I. (2003) a II. (2005), ČZU Praha
4Katrňák, T.: Český archiv kvalitativních dat a dokumentů. In SDA Literatura, info č.3/I., p.6., 1999

Doporučená Literatura

1Bernard H. Russell. 2002. Research Methods in Antropology. Qualitative and Quantitative Approaches.
2Berg, B.: Qualitative reseasrch methods for the social sciences. Allyn and Bacon, 1995
3Denzin, N. K., Lincoln, X. S.: Handbook of qualitative research. Sage, 1994