EHD02E

Zahraniční politika a mezinárodní vztahy

KHVGarant předmětu: doc. PhDr. Jaroslav Čmejrek, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 8.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:politologie
Popis, cíl a formy výuky:Předmět vysvětluje historický vývoj systému mezinárodních vztahů a přibližuje základní teoretické přístupy k jejich analýze. Studenti jsou vedeni k pochopení úlohy zahraniční politiky v současné době. Základní formou výuky jsou přednášky a semináře, v nichž studenti zpracovávají seminární práce a diskutují o klíčových otázkách zahraniční politiky a mezinárodních vztahů.

Kmenová literatura

1Fiala, V.:Regionální spolupráce ve střední Evropě. Politologicfká revue, 1995, červen
2Gellner, A.: Národy a nacionalismus, nakl. Josef Hříbal 1993
3Hloušek, V.:Evropa států, Evropa regionů. In: Krajské volby 2000, Praha 2000
4Hnízdo, B.:Mezinárodní perspektivy politických regionů. Praha 1995
5Hobsbawm, E.: Národy a nacionalismus od roku 1780, CDK 2000
6Kubát, M.: Východní rozšíření Evropské unie, Východiska - stav - perspektivy. Brno - Praha 2001
7Ortega y Gasset, J.: Evropa a idea národa. Mladá fronta, Praha1993
8Pitrová, M.: Kraje v evropském srovnání. In.: Krajské volby 2000. Praha 2000

Doporučená Literatura

1Čmejrek. J. a kol. Politika v regionálním rozvoji. PEF ČZU, Praha 2004
2Drulák, Petr: Teorie mezinárodních vztahů. Portál, Praha 2003
3Krejčí, Oskar: Mezinárodní politika. Victoria Publishing, Praha1997
4Waisová, Šárka: Mezinárodní organizace a režimy. Praha 2003