ERE50Z

Management v chovu koní, jezdectví a dostihovém sportu INFO

KRGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 6. 8.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: zápočet
Předpoklady:Doporučen alespon týden dobrovolné stáže v jezdeckém klubu nebo chovatelském stredisku. Odborné předměty : Ekonomika agrárního sektoru, Provoz a hospodaření podniku, Agroturistika
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je osvojení si znalostí z oblasti organizace, řízení jezdeckých středisek, chovů koní, turistických jízdáren a sportovních jezdeckých a dostihových akcí. Dalším cílem studia v předmětu je seznámení s propojením na ostatní obory, a respektování světových jezdeckých, chovatelských a vzdělávacích trendů, včetně modifikace k EU.
Forma výuky : přednášky, terénní praktikum, exkurze, zpracování semestrálního projektu, písemná práce - reportáž.

Kmenová literatura

1Prof. Bílek a kol. : Speciální zootechnika - chov koní, Praha 1957
2Hougton Brown : Pferdemanagement, Mnichov 1988
3J. E. Flade a kol. : Chov a sportovní využití koní, Bratislava 1990
4Virginia Leng : Das Vielseitigkeitpferd, Mnichov 1992
5Zdislaw Baranowski, Kon i jazdectvo, Wroclav 1989
6C.G. Wrangrel : Einiges über Fahren, Stuttgart 1980
7Pravidla ČJF a dostihový řád

Doporučená Literatura

1Prof. Bílek a kol. : Speciální zootechnika - chov koní, Praha 1957
2Hougton Brown : Pferdemanagement, Mnichov 1988
3J. E. Flade a kol. : Chov a sportovní využití koní, Bratislava 1990
4Virginia Leng : Das Vielseitigkeitpferd, Mnichov 1992
5Zdislaw Baranowski, Kon i jazdectvo, Wroclav 1989
6C.G. Wrangrel : Einiges über Fahren, Stuttgart 1980
7Pravidla ČJF a dostihový řád