ERE53Z

Vybrané problémy řízení INFO

KRGarant předmětu: Ing. Martina Fejfarová, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 8. 10.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: obhajoba projektu, zápočet
Předpoklady:Kybernetika a teorie řízení
Popis, cíl a formy výuky:Prohloubit a doplnit znalosti studentů o podmínkách úspěšné práce manažerů. Doplnit dílčí dovednosti v oblasti metod řídící práce a rozšířit oblast problémů, v nichž se uplatňuje systémový přístup a systémové myšlení.
Základní formou výuky jsou přednášky a cvičení, která jsou orientována jednak na nácvik specifických dovedností, jednak na uplatňování systémového přístupu při řešení případových studií.

Kmenová literatura

1Adair, J.: Vytváření efektivních týmů. Praha: Management Press, 1994
2Bedrnová, E., Nový, I.: Psychologie a sociologie v řízení firmy. Praha: Prospektrum, 1994
3Bělohlávek, F., Košťan, P., Šuleř, O.: Management. Olomouc: Rubico, 2001
4Fišera, I.: Tvůrčí potenciál podniku. Praha: Svoboda, 1990
5Guláš, Š.: Tvorivosť v riadení. Bratislava: Alfa, 1984
6Kollárik, T., Kollárová, E.: Pracovná skupina z pohĺadu sociálnej psychológie. Bratislava: Práca, 1990
7Kovačič, V.: Psychológia v práci vedúceho. Bratislava: Obzor. 1985
8Křivohlavý, J.: Jak si navzájem lépe porozumíme. Praha: Svoboda, 1988
9Perlaki, I.: Inovácie v organizácii. Bratislava: Alfa, 1977
10Plamínek, J.: Řešení konfliktů a umění rozhodovat. Praha: ARGO, 1994
11Provazník, V.: Rozvíjení tvořivosti. Praha: VŠE, 1995
12Průša, J.: Ovlivňování lidí v řídícím procesu. Praha: Svoboda, 1981
13Šuleř, O.: Manažerské techniky I. Olomouc: Rubico, s. r. o., 1995
14Šuleř, O.: Manažerské techniky a II. Olomouc: Rubico, s. r. o., 1997
15Vláčil, J. a kol.: Organizační kultura v českém průmyslu. Praha: Codex Bohemia, 1997

Doporučená Literatura

1Bohatá, M.: Základy hospodářské etiky. Praha: VŠE, 1997
2Donelly, J. H., jr., Gibson, J. L., Ivanicevich, J. M.: Management. Praha: Grada, 1997
3Horalíková, M.: Vybrané problémy řízení. Praha, PEF ČZU, 2000
4Nový, I. a kol.: Interkulturální komunikace v řízení a podnikání. Praha: Management Press, 1999
5Plamínek, J.: Synergický management. Vedení, spolupráce a konflikty lidí ve firmách a týmech. Praha: ARGO, 2000
6Tyson, S., Jackson, T.: Organizační chování. Praha: Grada Publishing, 1997
7Veber, J. a kol.: Management. Praha: Management Press, 2003