LBL09E

GIS pro pozemkové úpravy

KBUKGarant předmětu: doc. Ing. Petra Šímová, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 1.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: ústní + obhajoba projektu
Předpoklady:GIS I, informatika, výpočetní technika
Popis, cíl a formy výuky:Předmět seznamuje studenty s možnostmi projektování pozemkových úprav a krajinného plánování v prostředí GIS. Teoretické základy jsou doprovázeny praktickými cvičeními v počítačové laboratoři. Hlavní důraz praktické výuky je kladen na využívání systému Microstation a jeho specializovaných nadstaveb při projektování.

Kmenová literatura

1BAYER, T.: Hlavní programové nástroje pro tvorbu digitálních map s využitím systému MicroStation. Zdiby: VÚGTK, 2003. 273 s. ISBN 80-85881-21-7
2SÝKORA, P.: MicroStation V8 XM edition: Podrobná uživatelská příručka. Praha: Computer press, 2007. ISBN: 978-80-251-15.
3RAPANT, P.: Geoinformatika a geoinformační technologie. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2006. 500 str. ISBN 80-248-1264-9.
4TUČEKk, J.: GIS. Geografické informační systémy. Principy a praxe. Praha: Computer Press, 1998. 424 s. ISBN 807226091X.

Doporučená Literatura

1BAYER, T.: Hlavní programové nástroje pro tvorbu digitálních map s využitím systému MicroStation. Zdiby: VÚGTK, 2003. 273 s. ISBN 80-85881-21-7.
2SÝKORA, P.: MicroStation V8 XM edition: Podrobná uživatelská příručka. Praha: Computer press, 2007. ISBN: 978-80-251-15.
3RAPANT, P.: Geoinformatika a geoinformační technologie. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2006. 500 str. ISBN 80-248-1264-9.
4TUČEK, J.: GIS. Geografické informační systémy. Principy a praxe. Praha: Computer Press, 1998. 424 s. ISBN 807226091X.